Od kilku lat często słyszymy o tym, iż dobrym pomysłem jest wykonanie audytu energetycznego w przypadku budynków. Po co tak naprawdę robi się takie audyty i w sumie czym one są?

Audyt energetyczny jest to raport, który zawiera wytyczne wykonania termomodernizacji budynku. Jest to potrzebne by w mniejszym stopniu zużywać energię służącą do ogrzewania, wentylacji czy przygotowania ciepłej wody. Każdy budynek jest inny, ma inną wielkość, kształt, usytuowanie, jest zbudowanych z różnych materiałów. Z czasem materiały się zużywają, pękają, wilgotnieją. Dlatego dla każdego budynku należy dobrać odpowiedni i racjonalny sposób termomodernizacji. Jak się wykonuje taki audyt i przez kogo można go zrobić? Polskie prawo nie określa kto może opracowywać audyt, dlatego z Internecie znajdziemy wielu „specjalistów”, jednak chcąc taki audyt zrobić w sposób odpowiedni należałoby znaleźć osobę z doświadczeniem. W poszukiwaniach może równie pomóc lista rekomendowanych audytorów, która jest publikowana przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Gdy już znajdziemy odpowiednią osobę to zlecamy jej wykonanie takiego audytu. Audytor dokonuje odpowiednich obliczeń na podstawie danych technicznych budynku takich jak wartości izolacyjne okien, drzwi, dachu, ścian czy danych dotyczących wentylacji oraz ciepłej wody. Dodatkowo audytor bierze pod uwagę dane klimatyczne dla umiejscowienia budynku, które są publikowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Na podstawie tych wszystkich danych audytor określi oraz porówna koszty, które są ponoszone obecnie z tymi, które będą ponoszone po wykonaniu modernizacji, wyliczając w ten sposób ewentualne oszczędności. Będą w tym przypadku brane koszty robót, które będzie trzeba ponieść oraz oszczędności i porównując je będzie można ocenić opłacalność modernizacji czyli tak naprawdę czas zwrotu poniesionych kosztów. Dzięki takiej wiedzy będziemy wiedzieli w ciągu ilu lat uzyskamy oszczędności.

W audycie prócz powyższych danych znajdziemy również informacje na temat finansowania. Ważne dla obliczenia opłacalności modernizacji jest uzyskanie informacji czy jej finansowanie będzie realizowane w całości z funduszy inwestora czy może z dotacji, pożyczek lub kredytów. W takich przypadkach trzeba znać oprocentowanie oraz koszty takiego finansowania. Audyt energetyczny może również zawierać różne warianty termomodernizacji różniące się od siebie zakresem robót oraz kosztem. W takim przypadku i tak jeden z wariantów powinien być wskazany jako ten najkorzystniejszy. Na koniec należy wskazać, iż audyt energetyczny jest przeznaczony dla właścicieli budynków, ale również banków, jednostek samorządowych i rządowych czy projektantów.